Welkom

Deze website geeft je informatie over de aanmelding- en inschrijvingsprocedure voor kleuters en lagere school kinderen in Meise voor het schooljaar 2024-2025.

Alle scholen in Meise maken voor het inschrijven van nieuwe leerlingen voor het schooljaar 2024-2025 gebruik van het digitaal aanmelden. De beschikbare plaatsen worden via het digitale systeem verdeeld op basis van verschillende factoren. Allereerst wordt er gewerkt met voorrangsgroepen. De kinderen die onder hetzelfde dak wonen en kinderen van het personeel hebben voorrang. Zij melden zich als eerste aan. Nadien volgt er een tweede aanmeldingsperiode voor de kinderen die hier niet onder vallen.

Voorrangsgroepen kunnen zich aanmelden van dinsdag 02/01/24 tot dinsdag 23/01/24. Zij krijgen de resultaten op dinsdag 30/01/2024. De andere kinderen kunnen zich aanmelden van dinsdag 27/02/24 tot dinsdag 19/03/2024 en krijgen de resultaten op vrijdag 19/04/24.

De beschikbare plaatsen worden verdeeld op basis van vier ordeningscriteria:

  • Voorkeur: Elke ouder geeft best vier scholen van voorkeur op. Op basis van deze voorkeur bekijkt het systeem of elke ouder de school van zijn voorkeur toegewezen kan krijgen.
  • Afstand: Als er te veel ouders kiezen voor eenzelfde school, zal het systeem plaatsen toewijzen op basis van voorkeur en afstand. De afstand is hierbij de wandelafstand van de domicilie van het kind tot aan de school. Leerlingen die gedomicilieerd zijn in dezelfde gemeente als de school of vestigingsplaats krijgen voorrang bij een eerste schoolkeuze.  
  • Toeval: Wanneer zowel de eigen voorkeur als de afstand van het domicilieadres geen doorslag kunnen bieden, zal het systeem op basis van toeval de plaatsen toewijzen.

Eens alle plaatsen zijn verdeeld, ontvangen ouders een ticket met de school die aan hun kind is toegewezen of een bericht van de rangschikking op de wachtlijst. Met het ticket kunnen ze langsgaan bij de school om hun kind daar officieel in te schrijven. Als je op de wachtlijst staat en er plaatsen vrijkomen, worden deze verdeeld op basis van de rangschikking.

Indien je je kind niet hebt aangemeld, dien je te wachten tot de vrije inschrijvingen die starten op donderdag 23 mei 2024 om je kind in te schrijven in een school.