Vrije plaatsen

Hoeveel vrije plaatsen zijn er in de scholen?

De vrije plaatsen worden bekendgemaakt bij de start van de aanmeldingsperiode. De lijst wordt geüpdatet voor de start van de vrije inschrijvingsperiode. De beschikbare plaatsen worden onderverdeeld tussen indicator- (ind) en niet-indicatorleerlingen (nind). In de linkse kolom per geboortejaar of leerjaar vindt u de plaatsen voor indicator-leerlingen. In de rechtse kolom vindt u de vrije plaatsen voor niet-indicatorleerlingen.

Is mijn kind een indicator- of een niet-indicator leerling?

Indien uw antwoord op één van de volgende vragen 'ja' is, dan is uw kind een indicatorleerling.

  • Ontvangt het gezin reeds een schooltoelage voor een kind dat reeds naar school gaat?
  • Heeft de moeder van het kind geen diploma secundair onderwijs?

U beantwoordt deze vragen in het aanmeldingsdossier en verklaart dat de gegevens die u invult correct zijn. Bij de inschrijving op de school is het mogelijk dat u extra documenten moet meebrengen of een verklaring moet ondertekenen. Geef dus een eerlijk antwoord bij de aanmelding, anders annuleert de school uw plaats.

Meer informatie over de schooltoelage: www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen

 

 

Beschikbare plaatsen

School Geboortejaar 2020
ind / nind
Geboortejaar 2019
ind / nind
Geboortejaar 2018
ind / nind
Geboortejaar 2017
ind / nind
Leerjaar 1
ind / nind
Leerjaar 2
ind / nind
Leerjaar 3
ind / nind
Leerjaar 4
ind / nind
Leerjaar 5
ind / nind
Leerjaar 6
ind / nind
GBS De Fusieschool 13 / 28 1 / 15 14 14 0 / 0 11 3 7 9 21
GBS De Leertuin 7 / 28 2 / 7 3 2 0 / 0 9 5 10 1 2
GBS Klim Op 1 / 12 1 / 1 1 2 0 / 1 0 0 2 0 0
GBS Rode 6 / 23 0 / 1 10 7 0 / 0 5 10 0 0 12
GO! BS De Zonnebloem 7 / 8 5 / 8 0 0 0 / 0 3 1 6 1 4
GVBa Sinte-Maarten 10 / 35 0 / 0 0 0 0 / 0 8 10 1 3 4
’T Schooltje van Oppem (Montessorionderwijs) 3 / 12 0 / 0 1 0 0 / 3 0 0 0 1 1